Silo

Silo's worden als buffer in het proces gebruikt, bijvoorbeeld tussen de triage van aardappelen en de verdere verwerking ervan.

Silo's kunnen ook worden voorzien van weegunits om zo als weegbunker toe te staan een meer accurate inschatting van het aangeleverde volume product te maken.