Schudders

Schudders zorgen als transportmiddel voor het egaal verdelen van het product. Hierdoor kunnen, indien gewenst, extra functionaliteiten aangebracht worden:

  • Uitsorteren van verschillende maten van het product
  • Aligneren van producten,
  • Uitsorteren van getroste bonen

In functie van het product en de specifieke toepassing en benodigde capaciteit van de schudder worden lengte en breedte, net als de geschikte uitvoering bepaald.