Cycloonontstener

De ontsteners worden ingezet voor het afscheiden van stenen (en bij uitbreiding alle vervuiling met grote soortelijke massa) van de productstroom. Verschillende werkingsprincipes worden hiervoor ingezet, afhankelijk van uw gewas en de vereisten capaciteit.

De cycloonontstener wervelt uw product in een waterstroom, op die manier dat het product via een zijdelingse opening de cycloon verlaat, terwijl stenen door hun groter soortelijk gewicht naar de bodem zakken.